Planmatig Onderhoudsschilderswerk


Onderhoud is het meest effectief als het regelmatig wordt uitgevoerd. Onderhoud van buiten- en binnenschilderwerk op hout, beton, baksteen, staal en andere ondergronden.

De belangrijkste criteria voor het planmatig onderhoud zijn:
 • Opsporen en wegnemen van de oorzaken van gebreken
 • Tijdig herstel van gebreken
 • Tijdig aanbrengen van een goed hechtende duurzame nieuwe verflaag, voordat de oude lagen door te sterke verwering geheel moeten worden verwijderd
 • Door toepassing van duurzame producten een zo hoog mogelijk rendement halen uit elke verflaag
De belangrijkste voordelen van planmatig onderhoud zijn:
 • Kostenbesparing
 • Kostenspreiding
 • Kostenbeheersing
 • Het object wordt permanent onderhouden en staat er altijd goed geschilderd en verzorgd bij
Verfonderhoud? Natuurlijk!

Als we ons realiseren dat door weersinvloeden en toename van de milieuvervuiling zonder bescherming van een deugdelijk verfsysteem uw bezit sterk in waarde daalt, en als we ons realiseren dat het onderhoud van buitenschilderwerk aan woningen en gebouw naar schatting 35% tot 50% van het totaal onderhoudbudget vergt, dan is het van het grootste belang deze werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

Schilderwerk volgens plan

Een planmatig onderhoudsschema bestaat uit een systeem en periodieke onderhoudsbeurten. Het systeem voorziet in alle maatregelen die nodig zijn om een ondergrond te verkrijgen, waarop gedurende een lange reeks van jaren het schilderwerk met eenvoudige onderhoudsbeurten in goede staat is te houden.

Flexibele toepassing

De prijzen kunnen van jaar tot jaar worden aangepast aan de staat waarin het schilderwerk verkeert en worden beïnvloed door:
 • Ligging ten opzichte van de zon
 • Invloed van regen en wind
 • Kwaliteit van de ondergrond
 • Aard van de constructie
 • Methode van beglazing
 • Bereikbaarheid
 • Esthetische wensen enz.


 • Kosten vooraf overzien

  Eén van de belangrijkste aspecten van een planmatig onderhoudsschema is de mogelijkheid om de totale onderhoudskosten over een lange periode te begroten. Aan de hand van het onderhoudsschema kan een betrouwbare kostenindicatie worden verkregen.

  Gemiddelde onderhoudstermijn voor schilderwerk

  Het onderhoudschema van verfsystemen wordt bepaald door een groot aantal factoren. Zo is bijvoorbeeld de onderhoudscyclus van verfsystemen toegepast op de noord-oostzijde gunstiger dan die van verfsystemen op de zuid-westzijde. Ook de mate waarin het te beschermen bouwdeel blootstaat aan zon, regen en wind is in belangrijke mate van invloed op de levensduur. Het schilderwerk op geveltimmerwerk van galerijen heeft veel minder te lijden van weer en wind dan het schilderwerk op geveltimmerwerk vlak in de gevel. Ook de toegepaste kleur (licht of donker) kan van invloed zijn op de levensduur. Een donkere kleur heeft over het algemeen een minder grote duurzaamheid dan een lichte. Levensduur en onderhoudscyclus worden verder beïnvloed door de kwaliteit van de ondergrond en het beglazingssysteem, de constructiewijze, het milieu en dergelijke. Goed onderhoud van uw bezit is een investering in de toekomst.
  Veel opdrachtgevers kiezen voor het voorjaar en de zomer om hun schilder- en onderhoudswerkzaamheden te laten uitvoeren. En dat is eigenlijk jammer. Want schilder- en onderhoudswerk kan het hele jaar door worden uitbesteed. Een betere spreiding hiervan is niet alleen qua techniek en kwaliteit heel goed mogelijk, maar levert u ook aantoonbaar voordeel op. Binnen- of buitenwerk kan het hele jaar door plaats vinden. Het professionele schildersbedrijf kan u adviseren over een betere planning van het onderhoud. Door gebruik te maken van premieregelingen en onderhoud te spreiden over het jaar sluit zo een aantrekkelijk en duurzaam onderhoudscontract. En door gebruik van moderne doorwerkverven, die speciaal zijn ontwikkeld om bij lagere temperaturen te gebruiken. Reden genoeg om u eens te verdiepen in het ‘4 seizoenen onderhoud’. De omstandigheden zijn werkbaar als de temperatuur hoger is dan 5° Celsius en de luchtvochtigheid lager is dan 85%. Volgens de branchedefinitie is er sprake van een werkbare dag als het aantal werkbare uren groter is dan 5 uur. De winter 2003/2004 leverde aldus 80% werkbare dagen op.

  Contracten:

  Wij werken niet met maandelijkse termijnen. Samen afspraken maken en die op papier vastleggen. Per termijn bekijken wat er aan onderhoud moet plaatsvinden. Zo betaalt u alleen wat er daadwerkelijk gebeurd aan onderhoud.

  Hieronder een overzicht wat een onderhoudsschema inhoud:
  Jaar 1 Complete schilderbeurt
  Jaar 2 Controle
  Jaar 3 Controle
  Jaar 4 Onderhoudsbeurt
  Jaar 5 Controle
  Jaar 6 Herschilderen
  Jaar 7 Controle
  Jaar 8 Controle
  Jaar 9 Onderhoudsbeurt
  Jaar 10 Controle

  Wilt u meer weten neem dan contact met ons op.